توجه توجه!
به علايم راهنمايي و رانندگي توجه كنيم.
به علامت خطر كه در مكان هاي مختلف نصب شده توجه كنيم.
به اخبار دنيا توجه كنيم.
به محيط پيرامونمون توجه كنيم.
به پولي كه درمياريم و پولي كه خرج ميكنيم توجه كنيم.
به بچه هامون براي اينكه آينده اي بهتر داشته باشيم توجه كنيم.
به ظاهرمون توجه كنيم.
به سلامتيمون توجه كنيم.
توجه توجه!
به ديگران حتي اگر نه به اندازه’ خودمون، اما توجه كنيم.
به كلمه’ توجه كمي توجه كنيم!!!!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
من

بی نظیر بود. و در ضمن چشم.

?

coolllllllllllllllllllllll