به ماما

چه سبزی تو

                    چه سبز!

نمی دانم

دشت چشمانت است

                                 و یا

                                        باغستانی که می روید

                                                                             هر لحظه از دستانت؟!

بگو، بگو

کدام جنگل

به کدامین بهار

رنگ حضور تو را دارد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
باران

فصل پرواز قاصدک دميده است در روح باد. و من فقط برای آنی می گريم که ندانمش؟ کجاست؟

nazi