زندگی حس غريبی است که يک مرغ مهاجر دارد!

به ياد کتاب جاناتان مرغ دريايی که سخت مشتاق خواندن دوباره اش هستم.

يک بار ديگه نه گفتم به همه اون چيزهايی که بهشون عادت کرده بودم، کار سختی بود اما ظاهرن در مسير تکامل گام نخواهيم گذاشت تا جرات نه گفتن به خودمون نديم.

/ 1 نظر / 7 بازدید