واي ی ی یـ چقدر گشنمه!!!!
آخ؛ مردم از خوشی
عجب قرمه سبزی خفنی (به قول بعضی ها) بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید