پيش از ترک مونتريال

شکیبایی

شکیبایی،

شکیبایی می خواهم و

دیگر هیچ.

فردا مسافرم

نه آبی به پشت پایم بریز

و نه کاسه ای بر زمین بشکن

تنها سخت در آغوشم بگیر

اندوه دوری

راهی است بی پایان.

/ 0 نظر / 7 بازدید