*

شادی ام را می شکنی

تا چینی دلت را

با آن بند بزنی.

 

**

زمین قطره های باران را می نوشید

وقتی آسمان در سوگ خورشید می گریست.

/ 0 نظر / 8 بازدید