ايده آل ها وقتی جاشون رو به واقعيت ميدن جذابيت و شکو هشون رو از دست ميدن. بيشتر وقت ها اينجوره.

/ 2 نظر / 3 بازدید
من

؟

Star

و کم پيش مياد چيزی ايده آل باشه !