بخشی از يک ايميل که امروز دريافت کردم:

چطوری گی تی

مونتريال بی تو خالی از دوسته.

.I missed calling you from the bus as I am approaching the city

خيره شدم به مونيتور. کليک ميکنم رو MY DOCUMENT و بعد MY PICTURE. آخرين عکسی که با هم داريم از يه شب سرد زمستونی است در مونتريال که نشستيم تو HARC ROCK CAFE پايين خيابونSte Catherine . ميبينی چه زود ميگذره؟!!! انگار که همين ديروز بود. دلم پر کشيد واسه با تو بودن، واسه اينکه با هم قدم بزنيم و يه سر گوشی ipod رو من بذارم تو گوشم و هی هم نق بزنم که چرا تند راه ميری اين از گوشم در مياد و ده بار با هم بخونيم. راستی چند بار با هم به اين گوش داديم و با هم از اول تا آخر خوندیميش؟؟؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید