س مث سیاه

س مث سرد

س مث سخت

س مث سنگ

سنگ مث دل من

سخت و سرد و سیاه.

/ 0 نظر / 8 بازدید