هيچ چيز تکرار نمی شود

فکر کردن به تو زیباست، مثل گوش دادن به این ترانه. تقدیر ما هر دو را به هم نزدیک کرد، دورمان کرد...

سال ها رفته است از آن شب سرد زمستانی که با تو گذشت و نور و ترانه. چشم هایم را بستم، لحظه ای تردید کردم و آنگاه لبان گر گرفته تب آلودم را بر لب هایت...

/ 2 نظر / 8 بازدید
نانا

فکر کنم ميدونم درباره چه شبی حرف ميزنی. هنوز هم فکر ميکنی؟

يک غريبه

نانا جون درست فکر ميکنی. همون شب. لامصب فراموش شدنی نيست.