گل های شمعدانی
که به ياد تو در آب گذاشتم
اکنون
با برگ های سبز روشن؛ کنار پنجره؛ روی رف.
و من آنجا نيستم!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
من

نه... حيوونیا برگاشون داره زرد ميشه.