چوب کاری می فرماييد

 چون خوشگل هستم و بانمک و بلا دوستم نداری. حتمن برعکسه چون دوستم داری فکر میکنی خوشگل هستم و ...

الاایحال مهم اینه که دوستم داری و بینی درازم به نظرت ظریف ترین بینی هاست، چشمای ریزم شهلاترین چشم هاست، قد کوتاهم مناسب ترین قد و قواره و با این زبون درازم خوش حرف ترین دختر دنیا.

/ 1 نظر / 10 بازدید
nazi

I know you didn’t write this for me but I couldn’t resist to not say anything. kanom inghadar shekaste nafsi nakonin, taraf midone chi mige