به ز. ح

دلم سر سپردگی می خواد

عشق می خواد

عاشقی می خواد

دلم مهربونی می خواد

دلبر جونی می خواد دلم

تو،

تو خوب میدونی که دلم چی می خواد.

/ 0 نظر / 9 بازدید