داشتم دنبال يكي از نامه هايي كه پدرم چند سال پيش برام نوشته بود ميگشتم كه چشمم افتاد به كارتي كه تو بهم داده بودي. دقيقن چند روز قبل از رفتنم از ايرون، كارت كوچيكي بود شايد به همين خاطر از يادم رفته بود. توش با خط خوانا نوشته بودي:
عشق بزرگت را به انسان هاي بزرگ پيشكش كن.

سعي كردم متقاعدت كنم اما تو زير بار نرفتي، حق داشتي!!!
من كارتتو میون كاغذا از ياد بردم، جمله اي هم كه نوشته بودي بعد ازاون ديگه به خاطرم نيومد.

مي دونم كه اون وقتا براي چي اين حرفو بهم زدي و چقدر چقدر پشيمونم كه به حرفت گوش ندادم اما دلم مي خواست مي دونستم كه اگر الان پيش من بودي چي بهم مي گفتي؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید