خبر هولناک بود

لاله و لادن رفتند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ata

همچين هولناک هم نيست در مقايسه با اين همه مرگی که هر روزه اتفاق ميفته

اون

۲۹ سال به هم متصل ... يک ساعت جدايی در دنيای فانی... تا ابد جدا در گور. ولی درس استقامشان هميشه با هم. هولناک وجود هميشه ناراضی من است.