كاشكي ميشد رفت رقصيد!
اي بابا
اين يه قولوپ نجسي كار دستمون داد.

/ 0 نظر / 2 بازدید