پروانه ها

پروانه ها وقتی می خوابند

بال هایشان را به هم می چسبانند.

پروانه ها آنقدر کوچک هستند

که جای کسی را نگیرند،

اما باز می بینی چه فروتنانه

خود را

از وسط تا می کنند

این را که می بینم

دلم می خواهد در گوش همه ی دنیا

بگویم:

«هیس!

مواظب باشید

مبادا حتی کوچکترین صدا

خواب پروانه ها را آشفته کند.»

میچو مادو

/ 1 نظر / 9 بازدید

کم مواظب آدمايی حالا مواظب پروانه ها هم باش.