لاوولانه به وزن عشقولانه

“Love isn’t a decision. It’s a feeling. If we could decide who we loved, it would be much simpler, but much less magical.”
~ Trey Parker

“All love that has not friendship for its base, is like a mansion built upon sand.”
~ Ella Wheeler Wilcox

“True love brings up everything - you’re allowing a mirror to be held up to you daily.”
~ Jennifer Aniston

 من عاشق نیستم منظورم اینه که این روزها یاری و دلداری نیست و الا من که یک جورایی همیشه عاشقم. این روزها فرصت عاشق شدن ندارم فقط باید عاشق کتاب هام باشم و بس. اما همه ی این ها معنیش این نیست که یادم رفته عاشقی چه حال و هوای بی مثالی داره. این روزها که نه این سال ها نخواستم یاری داشته باشم؛ خودم هم خوب نمی دونم چرا شاید ترس, شاید نا امیدی, شاید هم مشغولیت های همیشگی و بیهوده زندگی!! که همیشه فکر کردم حالافرصت نیست شاید سال بعد. و این سال ها گذشتن و من با خیال عشق عاشقی کردم. شاید هم این ها همش بهانه است چون وقتی دل گرفتار شد عقل کجا بود تا پادرمیونی بکنه یا به قول این فرنگی ها "رایت تایم و رایت پرسن" ش هنوز نیامده. 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
Daisy

So good to have you back[چشمک]