پاک خرابم امشب
دلم ميخواد بنوشم!!!!


شراب تلخ ميخواهم که مرد اقکن بود زورش
که تا يکدم بياسايم ز دنيا و شر و شورش

/ 2 نظر / 4 بازدید
?

manam kami nadaram baham benooshim o ....

Nickan

گر چه تلخ است خوش است تلخ است از ان که زندگانی من است!