نگاهي نوازشگر، بوسه اي پرشور
كلامي عاشقانه و آغوشي گرم
يادآور چيست؟؟؟!!!!
زن.
زن و ظريف بودنش و نه ضعيف بودنش.

/ 0 نظر / 4 بازدید