بين دوری

و فاصله

دوری و فاصله،

تو خود ميدانی

که تفاوت

از زمين است

تا به آسمان.

/ 0 نظر / 8 بازدید