ای که گفتی هيچ مشکل چون فراق يار نيست
گر اميد وصل باشد آنچنان دشوار نيست

/ 0 نظر / 5 بازدید