هو هو هو
چه با نمكو خودش
ما خودمون از تو مونتريال
تلبيزيون ايراني ديديم
خادمون خادمون.
آقا خشايار و سارا خانوم و بهروز چاقالو.
هورا هورا خودش!!!!!


/ 4 نظر / 11 بازدید
من

هورا هورا!!!!

khodesh

خودت خودت؟؟؟؟؟

من

بله هم.

khodesh

خاب خاب