خودش


 

زنان بيشتر خواستار آنند كه اخلاق و رفتار مردان را تعمير كنند تا جوراب هايشان را.

اسكار وايلد

آخخخخخخخخخخخخ گفتي!!!!

***
مي پرسما چطوره كه بعضي ها ميتونن محبتشونو يه عمر به روي آدم نيارن اما دو دقيقه نميتونن بغض و نارضايتيشونو نگه دارن.
عجيبه ها!!!!

يك غريبه