خودش


 

آخي چقدر خودش دلم براي جوجوم تنگ شده!!
جوجوي نارنجيم! البته خيلي هم نارنجي نيست، اما
امروز صبح كه از سر يه كارم مي رفتم سر يه كار ديگم
گلهاي نارنجي توي گلدوناي پياده رو
خودشون شبيه جوجو طلايي من بودن.

جوجو جونم خودت حالت خوبه؟

يك غريبه