خودش


 

اي با با هيچ معلومه چه اتفاقي افتاده؟!
چي به سرمون اومده؟! چرا وقتي يكي از بينمون مي ره
فكر مي كنيم خوش به حالش!!!
يعني اينقدر بهمون بد مي گذره؟
يعني ما آدما اينقدر دنيا رو
زشت و قابل تحمل كرديم؟!!!!

چرا هيچ كس نمي گه آخه بابا چرا رفتي؟
چه جوري دنياي به اين قشنگي رو
گذاشتي و رفتي؟
به جاش همه ميگن جاي تو بهتر از ماست.
خيلي عجيبه!!!

پشيمون ميشي، مي دونم
اونجا كه داري مي ري بهتر از اينجا نيست
دنياي ما خيلي زيباست
دوست داشتني و شگفت انگيز!
درسته كه بدي هم هست، سياهي هم هست
امّا
بمان اينجا، در اينجا زندگي زيباست
بمان اينجا، در اينجا عشق افزون است
بمان اينجا، كه من اينجا برايت شعر خواهم خواند و
زيباترين عشق ها را تقديمت خواهم كرد.يك غريبه